Mithras nyomában

I. rész - Egy kis Mithrológia, Mitra a Rigvédában

Mithrasz a Zeitgeist című filmnek köszönhetően nyert némi ismertséget, de nagyon kevesen tudnak róla bármi konkrétat. December 25 környékén született, Jézus prototípusa volt, az egész kereszténység a Mithrasz-kultuszra épült rá - ezek azon dolgok, melyek gyakorta hangzanak el. Az igazság azonban messze nem ilyen egyszerű.

Mithrasz, mint istenség az indo-iráni nyelvterületen kezdte működését. Neve megegyezést, egyezséget, szövetséget jelentett annak eredeti formájában, mint mitra, az aveszta nyelvbe ez mint mi-ra került át, s szerződést jelent. Egy alternatív értelmezés szerint a név a mei, megkötni szóval hozza kapcsolatba, mely a -tra, -valamit okozni, valamire késztetni- véggel egészül ki (egyébként ugyanez a -tra van a mantra végén is, az annyit tesz: -az, ami gondolkodára késztet-), így a meitra, mitra szó szerint annyit tesz: az, ami kötődést okoz-, s ez igaz minden szerződésre, egyezségre, sőt barátságra. Mithrasz két vallásban is megjelenik római inkarnációja előtt: mint Mitra a védikus vallkásban és mint Mithra a zortosztrianizmusban.

Mitra a Rigvédában jelenik meg, jelentős istenség. Varuna egyik fő társa, ki a természetes törvények és rend fenntartója. Mindketten Aditják, azaz égistenségek, konkrétan napistenségekként jelennek meg, gyakran ikrekként ábrázolják őket. A barátság, a találkozók őrei ők, az eskük betartatói. Gyakran egy személyként, mint Varuna-Mitra hivatkoznak rájuk, mások Varunát az égi ritmus szabályozójaként látják, s reggel Mitra húzza le a fényes égboltról a Varuna által rátett takarót. A Rigvéda harmadik könyvében az 59. Himnusz hozzá szól:

1. Mitra, ha szól, az embert tettre fűti: Mitra táplálja mind a földet s az eget. Mitra le nem húnyó szemmel őrköd az emberen. Mitrának áldozatként szent olajt hozzatok.

2. Első az elsők közt, ki étket hoz néked, ó Mitra, ki küzd, hogy szent törvényed fenntartsa, ?ditya. Kit segítsz, soha nem győzetik le, közelről, távolról szenvedés nem érheti.

3. Szent étkekben örvendezve s betegségtől óvva, térdünk a földnek széles hátára hajtva, az -ditya törvényét szorosan követve maradunk mindíg Mitra kegyelmes kedvében.

4. Magasságos és dicső, Mitra ragyogó uradalmába született, Király, Megszabadító. Élvezzük a Szent kegyelmét, jóindulatú szerető kedvességében megnyugszunk.

5. A hatalmas -ditya, kit szolgálattal imádunk, ki az embereket megindítja, nagylelkű az énekeshez. Mitrának, ki a legfőbb dícséretre méltó, tűzben áldozzátok fel azt, amit szeret.

6. Mitra, Isten, az emberi faj támogatója nagylelkűsége ad ragyogást a legfényesebb hírnévnek

7. Mitra, kinek dicsősége távolra terjed, kinek nagyobb a mennyeknél hatalma, túlszárnyalja a főldet ismertségben.

8. Mind az Öt Faj Mitra erős segedelmében keres menedéket, mert ő tartja fenn mind az Isteneket

9. Mitra az Isteneknek, az élő embernek, annak, ki a szent füvet hinti, szent Törvényt betöltő étket ad.

Fontos kiemelni, hogy ezen himnusz hatodik sorából kiderül, hogy Mitra déva, azaz isten (az eredetiben: Mitrasya, devasya). A hindu vallásokat követők napfelkeltekor a Gayatri mantra után az upastaana imát mondják, mely Mitrához szól, s valahogy így fordítható:

Ó Isten! Keresésed által hátrahagyjuk az örök fizikai világot, hogy egy még nagyobb létezőn elmélkedjünk, a lelkünkön. Elérjük a legbékésebb, szikrázó fényt, mindennek megvilágosítója, még a nap fényes dicsőségéé is, ki mindenek közül leghatalmasabb. A világban minden jel, hogy az Isten forrásához vezessen, a mindennek tudójához, a minden pusztító és fenntartó hatalom birtokosához. Bizonyos, hogy ez a helyes út ezen univerzum megértéséhez.

II. rész - Mithra az Avesztában

Mithra az eskü és a szerződés zoroasztriánus yazatája (yazata: szó szerint -tiszteletre / imádatra méltó-, isten). A zorosztriánus Aveszta a következő módokon hivatkozik rá:

Yaszna 1:3: -... Ezen Yasznát (imát, áldozatot) Mithráért jelentem ki és végzem, kinek széles legelői, ezernyi füle és miriád szeme, ki a kimondott név Yazadja (istene)...-

Más helyen tízezer szeme van, s ezen titulusai után minden alkalommal Raman Khvasztrát, a földi élet örömének istenét említik.

Yaszna 1:11: -.. és Mithráért, ki a tartomány ura.-

Yaszna 2:11 -Ezen áldozattal és baresmannal (szent vesszőköteg) vágyom ezért Yaszna Ahurát és Mithrát, a fennséges, örök és Asha (Igazság) által szentelt párt. Vágyom ezért a Csillagokat és Holdat és Napot (és) - a baresman-növények által - Mithrát, minden tartományok urát. -

Yaszna 3:13 -És megközelíteni vágyom Ahurát és Mithrát, a fennséges és elenyészhetetlen párt, a szentet--

Mithra a Khordeh Avesztában is többször megjelenik. A szent szövegek ezen gyűjteményét a gyülekezet számára adják ki és az alapszövegek mellett kiadásonként változik, hogy miket tesznek még bele - a Yaszna, a Viszparad és a Vendidad részek általában kimaradnak.

A Hawan Gah, a hajnaltól délig mondandó ima (a Gah napszakhoz kötődő imát jelent) többször említi, mint -a széles tehénlegelők Mithrája ezer füllel és tízezer szemmel, a Yazata, kit neve által idézünk meg.-

A Niyayesek (könyörgések) közül a Nap litániájának 6. És 7 része Mithrához szól:

6. Áldozunk a halhatatlan, ragyogó, sebes lovú Napnak. Áldozunk a széles tehénlegelők Mithrájának,
Kinek szava igaz, ki a gyűlésből való,
Kinek ezer füle van, ki jó alakú,
Kinek tízezer szeme van, a magasztos,
Kinek tudása széles, ki segítőkész,
Ki soha nem alszik, ki örökkön éber.
7. Áldozunk Mithrának,
Minden ország urának,
Kit Ahura Mazda a legdicsőbbnek teremtett
A természetfeletti Yazadok közül.
Jöjjenek hát segedelmünkre
Mind Mithra, mind Ahura, a két magasztos.
Áldozunk a halhatatlan,
Ragyogó, sebes lovú Napnak.

A Nap litániája után Mithra litániája következik:

0. Isten nevében. Növekedjen Ormazd, a jóindulatú Úr fennsége és dicsősége. Lépjen elő a széles tehénlegelők Mithrája, az igaz bíra. Minden bűnömet ... megbánom.
1-9. Tiszteletadás néked, ó Ahura Mazda- jöjj segedelmemre, ó Mazda. Áldozunk a tiszták jó, segítőkész, szent Őrszellemeinek. Áldozunk a széles tehénlegelők Mithrájának.
Kihirdetem az Ahuri Hit (napszaknak megfelelő Gah neve)-ját.
10 Tiszteletadás és dicsőség a széles tehénlegelők Mithrájának, kinek ezer füle, kinek tízezer szeme, a Yazad, kit nevével idézünk meg és Raman Khvasztrának. Mert ő a választandó Úr.. ki tudja, tegyen bizonyságot róla nekem.
11. A széles tehénlegelők Mithrájának áldozunk, kinek szava igaz... az örökkön ébernek. Mithrának áldozunk, ki az országot körülöleli. Áldozunk Mithrának, ki az országot áthatja. Áldozunk Mithrának, ki az ország fölé emelkedik. Áldozunk Mithrának, ki az ország alá bukik. Áldozunk Mithrának, az ország előttinek. Áldozunk Mithrának, az ország mögöttinek.
12. Mithrának és Ahurának áldozunk, a fennséges, soha el nem enyésző igazságosaknak, és a Csillagoknak, a Holdnak és a Napnak, a Barsomot adó fákkal (szó szerint -Barsomot adó fák útján áldozunk nekik-). Áldozunk Mithrának, minden ország Urának
13. Ragyogásáért és szerencséjéért hallható imádattal áldozom neki, a széles tehénlegelők Mithrájának étel- és italáldozattal. A széles tehénlegelők Mithrájának áldozunk, ki örömteli otthont ad és jó otthont a nemes országoknak.
14. Jöjjön közénk, hogy segedelmünkre legyen. Jöjjön közénk, hogy kegyes legyen. Jöjjön közénk, hogy támogasson. Jöjjön közénk, hogy kegyelmet adjon. Jöjjön közénk, hogy meggyógyítson (a fertőzésekből). Jöjjön közénk, hogy le tudjuk győzni ellenségeinket. Jöjjön közénk, hogy jó életet adjon. Jöjjön közénk, hogy Igazságot adjon nekünk. Jöjjön közénk a széles tehénlegelők erős, rendíthetetlen, megtéveszthetetlen Mithrája az egész anyagi világ érdekében.
15. Ezen hatalmas, erős Mithra istent dicsőítem áldozatokkal, ki legerősebb a teremtmények világában. Tiszteletet adok neki dícsérettel és megbecsüléssel, imádom hallható imával, áldozatokkal, a széles tehénlegelők Mithráját.
Imádatunkat mutatjuk a széles tehénlegelők Mithrájának Haomát (enyhén hallucinogén, extázist okozó növény) tartalmazó tejjel és Baresman-vesszőkkel, a nyelvnek ügyességével és varázsszóban való jártassággal, beszéddel és cselekedettel és áldozatokkal és helyesen ejtett szavakkal.
Imádattal adózunk azon férfi és női létezőknek, kiknek tiszteletét Ahura Mazda a legjobbnak gondolja Asha szerint.

A Nap himnusza

5. Áldozni fogok Mithrának, a széles legelők urának, kinek ezer füle és tízezer szeme van. Áldozni fogok Mithra buzogányának, mely helyesen sújt le a Daevák koponyájára. Áldozni fogok ama barátságnak, a legjobb barátságnak, mely a Hold és Nap közt áll fenn.

Tishtrija, a Szíriusz csillag Yazadjának himnusza kétszer is említi:

7. Mert Ahura Mazda segítséget adott neki, ahogy a vizek és növények is; és Mithra, a széles legelők ura, széles utat nyitott neki.
38. Ahura Mazda segítséget adott neki, és az Amesa-Szpenták és Mithra, a széles legelők ura mutatta neki az irányt. Himnusz az őrszellemekhez
18 - Ki életében a Fravashikat (örszellemeket) jól tartja az ország uralkodója lesz hatalommal telve, és a legerősebb fejedelem; ahogy azon ember is, ki Mithrát jól tartja, a széles legelők urát és Arstatot, ki a világot növeli, ki a világot többé teszi.
47. Amely oldalon előbb imádták őket az elkötelezett szív teljes hitével, afelé fordulnak a hithűek rémítő Fravashijai, Mithrával és Rasnuval együtt és a bölcsek rémítő átok-gondolatai és a győzedelmes szél.
48. És azon nemzetek egy csapásra hullanak ötvenesével és százasával, százasával és ezresével, ezresével és tízezresével, tízezresével és miriádjaik miriádjaival, kik ellen fordulnak a hithűek rémítő Fravashijai, Mithrával és Rasnuval együtt és a bölcsek rémítő átok-gondolatai és a győzedelmes szél.
95. Ott növeli meg Mithra, a széles legelők ura országaink kiválóságát és hárítja el nehézségeiket.

Mithra segítője, Verethragna a Warharan Yasdban jelenik meg először, később bővebben is hallunk róla:

47. Verethragnának áldozunk, kit Ahura készített: kik a felsorakozott hadseregek közt jár és Mithrával és Rashnuval együtt azt kérdezi: -Ki hazudik Mithrának- Ki hajítja esküjét Rashnu arcába- Kinek adjak hatalmamban betegséget és halált--

Van egy Mithra-himnusz is, amelynek lefordítása meghaladja egy cikk kereteit, de innen hallunk róla a legtöbbet. A 144 bekezdésből álló szöveh Mithrát, mint a szerződések, ígéretek urát írja le, ki igazságos. Aki megszegi ígéretét, Mithrát dühíti fel - külön ki van emelve a szövegben, hogy akkor is, ha nem Ahura-hitűnek tett az Ahura-hitű ígéretet. Akit Mithra kedvel, az részesül ajándékaiból, melyek meg is vannak nevezve: gazdagság, erő és győzelem, jó lelkiismeret és lelki béke, jó hírnév és jó lélek, bölcsesség és a boldogságot adó tudás, a Helyes Tettek / Igazság összeroppantó csúcspontjának elérése és Isten Szavával való kommunikáció. Mithra házat épít neki, ahogy azok házát elpusztítja, kik haragra gerjesztik, s a szívének kedvesek lovai mindennél gyorsabbak lesznek. Ehhez csak igazat kell minden esetben mondani és helyesen áldozni neki. A helyes áldozat a szöveg szerint az, ha megfelelő módon iszik az ember az áldozati ajándékból. A megfelelő mód: három nap és éjszaka fürdés, áldozatnak harminc botütés és imák Mithrához, majd két nap és két éjjel fürdés, húsz botütés, imák Mithrához. Kötelező tudni a Staota Yesnyát - ez az Aveszta Yaszna részéből a Gathák és a Haptanghaiti rész -, és ami visszatérő dolog: Mithrát nevén kell szólítani a megfelelő imákkal. Aki megsérti Mithrát, azt Mithra elpusztítja - a szövekg elég érzékletesen és főleg hosszasan ecseteli, mennyire sikertelen lesz az ilyen ember. Mithra mindig annak oldalára áll, aki először áldozott neki, de csak ha az nem hazudott. Mithra segít a szegényeken, gyermekáldást hoz, segít a helyes döntéekben, sőt bika alakban hazairányítja az eltévedt teheneket is.

Érdekes felsorolást találunk a szövegben: Mithra két barát vagy családtag közt hússzorosan, két ugyanabba a csoportba tartozó férfi közt harmincszorosan, partnerek közt negyvenszeresen, férj és feleség közt ötvenszeresen, ugyanazon mester két tanítványa közt hatvanszorosan, a mester és tanítvány közt hetvenszeresen, Após és veje közt nyolcvanszorosan, két fivér közt kilencvenszeresen, apa és fia közt százszorosan, két nép közt ezerszeresen, Ahora törvényéhez kapcsolódóan pedig tízezerszeresen van jelen.

Mithrát a himnusz harci kocsiban ábrázolja, kezében sárga- és vörösréz buzogány, melynek száz tüskéje és száz éle van, kocsiján hosszú, éles lándzsája és keselyűtollas nyilai íjához. Egy, arany keréken gördülő harci szekerét hét fehér ló húzza a szélnél sebesebben. Mithra tévedhetetlen, nem lehet neki hazudni, a nyolc égtáj is neki kémkedik. Tudása és ereje végtelen, őt bízta meg Ahura Mazda, hogy uralkodjun és őrködjön ezen világ felett. Előtte vágtat Verethragna, kit Ahura Mazda készített, hatalmas vaddisznó alakjában vaslábon, vaskezekkel, vasfegyverekkel és vasfarokkal. Megtámadja azokat, kik hazudtak Mithrának, eltöri gerincüket, feldarabolja őket, majd elkeveri maradványaikat a földdel - egyszóval megnehezíti az életüket.

Külön nyalánkság, hogy a zoroasztrianizmusban a dévák a gonosz megtestesítői, akik minden pusztulását akarják, technikailag a keresztény ördögöknek megfeleltethetők - Mithra azonban itt is az igazság őrzője, a világ táplálója, a tudás és erő leghatalmasabb birtokosa, Ahura legjobb barátja, s a legjobb barátságban is ott van, mely a Nap és a Hold közt áll fenn.

III. rész - Mithrasz misztériumai

Bár Mithras kultuszát Rómában perzsa misztériumoknak hívták, valójában nem sok köze volt sem a hitvilágnak, sem a misztériumoknak az eredeti Zoroasztriánus valláshoz. Nagyjából az első század végén, második század elején kezdett el teret hódítani a kultusz.

Sokan gondolják a Mithrasz-kultuszt a kereszténység előfutárjának, illetve annak komoly riválisának, ezt azonban a bizonyítékok cáfolják. Először is a kultusz szigorú avatási titkokra épült, így kívülállók nem tudhattak róla semmit; másodszor is, bár a birodalom szinte teljes területén találtak Mithraeumokat, ezek mind kis létszámú avatottat tudtak csak befogadni, a legnagyobbak sem voltak 40-50 főnél többre méretezve. Ha az összes Mithraeum egyszerre üzemelt volna, akkor sem tudta volna ellátni a népesség több, mint 1%-át.

A keresztények katakombákban rejtőzve tartották miséiket, míg üldözték őket; mikor sikerült a császárhoz bejutniuk, kapóra jött nekik egy olyan vallás, amelyről senki nem tudott semmit, s ami tudható volt, az véletlen hasonlított - a katakombákban való istentisztelet, egymás testvérnek szólítása, és a többi. A keresztények ráfogták Jézusra, hogy csak Mithrasz egy másik megjelenési formája. A kultusz követői nem mondhattak semmit, hiszen eskü kötötte őket, így a keresztények legitimálhatták magukat.

Népszerűségének két fő indoka volt. Először is ezen korban a különböző mesterek klubokba, ú.n. Kollégiumokba (co-lege - együtt dolgozni, lat.) tömörültek, s a Mithraeumok hasonló funkciót láttak el a kollégiumtalanok számára. Másodszor pedig Mithrasz kultusza zárt, titkos közösség volt, melynek bármely férfi tagja lehetett, s a közösség tagjai közé tartoztak sokan az elitből is. Ebből a szempontból tekinthetjük a Szabadkőművesség előfutárjának is. Mithrasz tisztelete föld alatti barlangokban történt, a mennyezetbe pedig lyukakat fúrtak. Ezeket eredetileg speleumnak vagy antrumnak (barlang), katakombának (föld alatti folyosó), vagy fanumnak (szent hely) hívták, a mostanában használt Mithraeum viszonylag újkeletű szó.

A kultusz szigorú avatási titkokon alapuló misztériumvallás volt, melynek szimbológiája Mithrasz élete és cselekedetei köré épült. Az avatásnak hét fokozata volt, ezek a bolygókhoz kapcsolódtak: Corax (holló): Merkúr; Nymphus (férfi nimfa / férfi menyasszony) - Vénusz; Miles (katona) - Mars; Leo (oroszlán) - Jupiter; Perses (perzsa) - Vénusz; Heliodromus (napfutár) - Nap; Pater (atya) - Szaturnusz. Az egyes avatásokkor az avatandó Mithrasz misztériumainak újabb és újabb szintjeit ismerte meg.

Lássuk hát, ki is ez a Mithrasz- Nevét a kultusz lefordíthatatlan idegen szóként kezelte - ma már tudjuk,ahogy azt a cikksorozat előző részeiben már említettük, az indo-iráni -mithra-, szerződés, eskü szóból származik. Mithrasz -a fény a Nap előtt-; a rejtett, titkos nap - a Nap hatalma. Nem az égitest, annak az istene Sol. Ezen misztériumvallás azon felfedezésen alapszik, hogy a Nap melege, fénye akkor is érezhető, amikor a Nap maga nem látszik, s ezért a Nap Előtti Fény hatalmasabb, mint maga a Nap.

Mithrasz életéből csak jeleneteket ismerünk, ezeket is általában képi ábrázolásokból, misztériumvallásokban jártas avatottak számára azonban könnyen érthetőek a szimbólumok.

A legenda szerint lángok közepette egy kőből született, fején Phryg (ejtsd: frűg) sapka, egyik kezében fáklya, másikban tőr. Phrygia mind a görögök, mind a rómaiak számára a szabadság földje; a sapka a szabadság jelképe. Ezért jött újra divatba a francia forradalom idején, s ezért látjuk ezen fejfedőt Peyo rajzfigurái, a Hupikék Törpikék fején is (nem tréfálok). Nevelőatyja Szaturnusz, a titkok, az avatás, a Föld mélyének istene. Ha ezt összevetjük azzal, hogy Mithrasz a téli napfordulókor születik, világossá válik: a kő a tél hidege, a lángok a fény és a meleg visszatérte. A fáklya világosságot hoz, a tőr a jég megtörésére szolgál.

Mithrasz életének első ismert jelenete a Víz-csoda. Mithrasz nyilát a sziklába lövi, s abból víz fakad. Bibliában járatos olvasóink rögtön asszociálni fognak, hogy Mózesről hasonló történet maradt fenn - ő a sivatagban csapott a köre botjával, így fakasztva vizet. Azonban míg egy, a judeokeresztény gondolatkörből kiinduló személy számára ez utóbbira pusztán annyi bizonyíték van, hogy leírták, Mithrasz csodáját minden évben saját szemünkkel láthatjuk - a kőkemény jégből Mithrasz fénysugár-nyilai vizet fakasztanak.

Mithras életének leggyakrabban ábrázolt jelenete az ú.n. Tauroktónia (taurus: bika; ktonosz : mélység) és az azt követő lakoma. A képek tanulsága szerint Mithrasz egy fehér bikát üldözött, meglovagolta, majd vállán vitte a barlangba, ahol leölte. Mithras itt anatóliai öltözéket és Phryg sapkát visel, baljával a bika fejét annak orrlyukainál fogvas feszíti fel, jobbjával pedig szíven szúrja. A bika heréit gyakra egy skorpió marja, a képen kígyó, és kutya is megjelenik.

Tegyünk egy kis kitérőt. Mithrasz perzsa legendájában nem említenek bikát; azonban itt feltételezhetően mégis egy zoroasztriánus gondolat egyedi értelmezéséről volt szó. Az Avestában (zoroasztriánus szent iratok) megjelenik a Gavaevodata (gava: első; evodata: tehén). Ahura Mazdah teremti az első élőlények közt, s Ahriman, a főgonosz elpusztítja; ennek azonban csodálatos eredménye van, a Gavaevodata testéből lesz minden, ami ehető (véréből a gyümölcsök, gerincvelőjéből a gabona, stb.). Vessük össze ezt azzal, hogy a Mithrasz-kultusznak jelentős asztrológiai alapjai vannak. A Nap a Bika csillagjegyen április 21-től május 20-ig halad át. Mithras leöli a Bikát és megkezdődik a bőség időszaka. Mithrasz így menti meg a világot az éhségtől.

Következő pontunk Mithrasz Solhoz fűződő kapcsolata. A képeken először Sol térdel Mithrasz előtt - lenyűgözte a bika leölése, A Látható Nap elismeri a Rejtett Nap felsőbbrendűségét; a következő képen Mithrasz kezet fog Sollal. A jobb kezes kézfogás, melyet a mai napig használunk, már a babilóniaiaknál is létezett, a szövetség, megegyezés, szerződés megpecsételéseként használták. A képeken Mithrasz jobb keze Sol jobbját szorítja, baja pedig Sol jobb vállán. A tökéletes bizalom kifejezése - mindkét kéz foglalt, a test kiszolgáltatott. Ez a mély barátság, a testvériség jelképe.

A Tauroktónia után leggyakrabban és legprominensebben megjelenő kép Mithrasz és Sol ahogy a bikából lakomáznak. Gyakorta megjelenik a kép egy elkerített sarkában Luna, a Holdistennő, Sol felesége, aki jól láthatóan másfelé néz.

A Mithrasz-narratívum végső pontja, mikor Sol szekerén magával viszi Mithraszt - ilyenkor eltűnnek, alászállnak az alvilágba. Mithrasz kőbe fagy, hogy a következő évben, a téli napfordulókor újjászülethessen. Ez hát Mithrasz legendája. Lássuk, hogyan alakult az avatási rendszer ennek fényében! Minden avatás előtt az avatandónak bizonyítani kellett elszántságát, bátorságát, minden avatás előtt más és más próba elé állították a jelöltet. Félelmet, hideget, hőséget, különböző fájdalmakat kellett kiállnia. Az tudható, hogy a kegyetlen Commodusz császár a Mithraikus próbák gyilkos formájával szórakoztatta magát. A próbák az ú.n. próbáztatógödörben zajlottak, ez a szokás azonban a 3. század végére megszünt, s a gödröket betemették.

Az első próba során az avatandót a gödörbe engedték, majd a gödröt bedeszkázták és feláldoztak egy bikát a deszkákon - legalább is ez látszik egyes korabeli, az avatást ábrázoló képeken, ugyanakkor nem találtak bizonyítékot a konkrét áldozatra, s a helységek mérete nem igazán enged ilyesmit. Hogy mi történhetett, csak az avatottak tudhatják.

Tudunk még arról is, hogy a Katona fokozatnál kardheggyel koronát ajánlanak fel az avatandónak, aki elutasította azt, mondván -Mithrasz az egyetlen koronám-. Az ezen szinthez tartozó próba az volt, hogy az avatandó homlokába a zodiákus jelét égették.

A Mithraikus avatottak rengeteg megszorítást vállaltak. Tilos volt hazudniuk, a Katona fokozat felett nem viselhettek semmilyen koronát, erkölcsösnek és bátornak kellett lenniük, nem eshettek végletekbe. Az alkoholfogyasztás csak nagyon korlátozott mértékben volt engedélyezett, akkor is csak rituális célokból. Mithrasz kultuszát a kereszténység nagyjából a 4. században irtotta ki végleg, ezzel hálálva meg a Legyőzhetetlen Nap követőinek, hogy vallásuk helyet kaphatott a Római Birodalomban.


<- VISSZA